E-book Třída v pohybu zdarma

Závěrečné sebehodnocení (ČJ, M, prvouka, angličtina / ČJ, M, přírodověda, vlastivěda)

Univerzální pochvala za cokoliv 🙂

Univerzální diplom ze školy v přírodě

Vysvědčení naruby – nechte se ohodnotit dětmi

Sebevysvědčení – jak se vidí děti? (Prázdná šablona k dopsání jednotlivých témat z každého předmětu. Děti si pastelku vybarví tak vysoko, jak danou oblast ovládají.)